Ogłoszenia 
 

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące obecności w pracy strajkujących pracowników


Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że art. 17 ustawy z dnia 23 maja 1991r.o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U.Nr 55, poz. 236, z późn. zm.) zawierający definicję strajku na potrzeby powołanej powyżej ustawy stanowi jednoznacznie, że strajk polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązywania sporu zbiorowego pracowników.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika więc jednoznacznie, iż w pojęciu strajku mieści się jedynie powstrzymanie od wykonywania pracy, a nie powstrzymanie się od przebywania w pracy.

Na takie rozumienie przepisów wskazuje również art. 23 tej ustawy dotyczący uprawnień pracownika uczestniczącego w strajku. Pomimo, że strajkujący pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się mu do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy, pracownik taki zachowuje również prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz innych uprawnień ze stosunku pracy.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-05-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6832 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.