Ogłoszenia 
 

Komunikat po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia


Komunikat
po spotkaniu Ministra Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych
oraz samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia
w dniu 5 lipca 2007 r.


W trakcie spotkania przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zgłosili istotną poprawkę do przyjętej nowelizacji ustawy podwyżkowej z 22 lipca 2007 r. Uwaga dotyczyła sposobu podziału środków finansowych wynikających z art. 2 ustawy zmieniającej ustawę o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z tą poprawką w IV kwartale 2007 r. na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przeznaczane ma być 80% środków na podwyżki. 20% tych środków przeznaczonych ma być na wzrost wynagrodzeń lekarzy. Skutki finansowe tej regulacji byłyby kontynuowane w latach kolejnych.
Strona rządowa zaproponowała przerwę do poniedziałku oczekując jednoznacznego stanowiska strony społecznej co do zgłoszonej propozycji.
Wstępnie omówiono możliwość zawarcia układu zbiorowego pracy lub innego sposobu zagwarantowania postulowanego poziomu płac w obecnie obowiązującym porządku prawnym.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6230 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.