Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zawierania umów


Komunikat
Ministerstwa Zdrowia
w sprawie zawierania umów, o których mowa w art.35 ust.10b pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.)


W związku z licznymi wątpliwościami, informuje się, iż do zawierania w imieniu Skarbu Państwa umów, o których mowa w art.35 ust.10b pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.) jest uprawniony Minister Zdrowia.
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które wystąpią o zawarcie ww. umowy powinny przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie o wysokości roszczenia zakładu wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych z tytułu zobowiązań zakładu wobec pracowników wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.);
2) dokument potwierdzający wysokość ww. roszczenia (obejmującego kwotę główną i odsetki), w tym np.:
a) przedsądowe wezwanie do zapłaty omawianych roszczeń,
b) odpis pozwu,
c) ugodę z pracownikami, o której mowa w art. 17 ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3) ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji;
4) zaświadczenie Banku Gospodarstwa Krajowego o dokonaniu spłaty odsetek z tytułu pożyczki lub odsetek z tytułu pożyczki i zwiększenia pożyczki, uzyskanych na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż w świetle art. 35 ust. 10g ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umowy o zrzeczenie się roszczeń mogą być zawierane do dnia 31 sierpnia 2007 r.Umowa plik do pobrania
w formacie rtf
w formacie pdf

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4169 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.