Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie standardów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku fizjoterapia


K O M U N I K A T
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku fizjoterapiaDepartament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż od dnia 1 października 2007 r. kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunku fizjoterapia odbywa się w oparciu o standardy kształcenia, stanowiące załącznik nr 33 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.

Zgodnie z zaleceniami ww. standardów programy nauczania i plany studiów na kierunku fizjoterapia powinny uwzględniać Wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT). Zaleca się także, aby praktyki były organizowane zgodnie z wytycznymi WCPT, zarówno w zakresie programu jak i czasu ich trwania.

W załączeniu Wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii:
EUROPEJSKA DEKLARACJA STANDARDÓW FIZJOTERAPII
wersja ostateczna przyjęta na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym w dn. 4 czerwca 2003 r. w Barcelonie
DEKLARACJA POLITYKI EDUKACJI
przyjęta na Zgromadzeniu Ogólnym w dn. 13-15 maja 2004 r. w Limassol na Cyprze

Jednocześnie Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, iż informacje na temat zasad i wytycznych kształcenia w dziedzinie fizjoterapii oraz standardów wykonywania zawodu fizjoterapeuty dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii: www.physio-europe.org

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-08-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6260 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.