Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalności zapisywania numeru PESEL na receptach dodatkowo za pomocą kodu kreskowego


MZ-PLO-460-5181-4/GK/07

Warszawa, 21 sierpnia 2007 r.


KOMUNIKAT
MINISTRA ZDROWIA


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi dopuszczalności zapisywania numeru PESEL na receptach dodatkowo za pomocą kodu kreskowego, Minister Zdrowia informuje, iż wzór recepty, określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2007 r., Nr 97, poz. 646), nie zawiera wszystkich danych, jakie mogą znaleźć się na niej znaleźć.

Biorąc pod uwagę rozmieszczenie danych wymienionych we wzorze recepty, najwłaściwszym miejscem byłoby umieszczenie kodu kreskowego z zawartym w nim numerem PESEL w tej części recepty, która dotyczy danych świadczeniobiorcy.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-08-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8605 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.