Ogłoszenia 
 

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej


W dniu 29 sierpnia 2007 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 158, poz. 1104). Nowelizacja ustawy przewiduje:

1. Możliwość uzyskania przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczestniczące w procesie restrukturyzacji finansowej kolejnego zwiększenia pożyczki z budżetu państwa. Warunkiem pozyskania zwiększenia pożyczki jest m.in. posiadanie przez zakład ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji oraz zabezpieczenia odpowiadającego kwocie zwiększenia pożyczki w postaci zabezpieczenia rzeczowego na majątku własnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot. Wniosek o zwiększenie kwoty pożyczki należy złożyć w terminie do dnia 1 października 2007 r.

2. Umorzenie środków z tytułu zwiększenia pożyczki na zasadach określonych w nowelizacji ustawy. Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, który w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji spłaci 30% należności głównej z tytułu pożyczki i z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki wraz z odsetkami za ten okres, umarza się pozostałą część pożyczki i środków uzyskanych z tytułu jej zwiększenia. Możliwe jest również 100% umorzenie już uzyskanych pożyczek wraz ze zwiększeniami, jeżeli zakład do dnia 1 września 2007 r. nie zrzekł się roszczeń wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych.

3. Ograniczenie egzekucji komorniczych w stosunku do zakładu uczestniczącego w procesie restrukturyzacji finansowej. Do dnia wydania decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego nie podlegają egzekucji z mocy prawa wierzytelności zakładu wobec Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rachunek bankowy zakładu w związku z zaspokojeniem wierzytelności przypadających zakładowi z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych przed ukończeniem udzielania tych świadczeń w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników zakładu z tytułu pracy wykonywanej przy udzielaniu tych świadczeń.

4. Wydłużenie terminu zawierania umów o zrzeczenie się roszczeń wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych z tytułu zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec pracowników wynikających z tzw. „ustawy 203” do dnia 30 listopada 2007 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8646 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.