Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o wynikach przetargu na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy


Ogłoszenie o wynikach przetargu w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy


Minister Zdrowia uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 70 1 Kodeksu cywilnego na realizację usług badawczych z zakresu medycyny pracy, wybrane zostały następujące oferty usług do realizacji w 2007 r. na łączną kwotę 550.396,00 zł.

LP Propozycja usługi Proponowana cena usługi w złotych Wykonawca
1 „Opracowanie i upowszechnienie metod promocji zdrowia, dostosowanych do specyficznych potrzeb pracujących o niskim poziomie wykształcenia”. 146 147,00 IMP w Łodzi
2 „Zagrożenia zdrowia kierowców pojazdów silnikowych związane ze szkodliwymi i uciążliwymi warunkami środowiska pracy”. 89 459,00 IMP w Łodzi
3 „Ochrona pracowników zakładów gospodarki odpadami przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne”. 39 980,00 IMP w Łodzi
4 „Profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze w środowisku pracy leśników i rolników – opracowanie popularno – naukowe w postaci broszury przeznaczonej dla ww. środowisk”. 50 000,00 IMW w Lublinie
5 „Biologiczne czynniki szkodliwe występujące w różnych grupach zawodowych”. 62 750,00 IMW w Lublinie
6 „Wykonanie ulotek dla realizacji programu profilaktyczno – zdrowotnego pt. Przeciwdziałanie chorobom wynikającym z obciążeń fizycznych i niewłaściwych stereotypów ruchowych”. 20 750,00 IMW w Lublinie
7 „Ocena częstości występowania i czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji kierowców autobusów miejskich”. 65 910,00. IMPiZŚ w Sosnowcu
8 „Wytyczne do oceny narażenia i profilaktyki zawodowych uszkodzeń zdrowia pracowników budownictwa drogowego”. 75 400,00 IMPiZŚ w Sosnowcu


Załączniki do dokumentu : zal_kon_mp_21092007.pdf


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5845 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.