Ogłoszenia 
 

Informacja w sprawie tzw przetargu śmigłowcowego


MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Paweł Trzciński

Warszawa, 26 września 2007 r.

W związku z licznymi zapytaniami, tej samej treści, w sprawie tzw przetargu śmigłowcowego wyjaśniam:

1. Jaki zespół (proszę podać skład), pod czyim kierownictwem opracowywał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Zakład Zamówień publicznych przy Ministrze Zdrowia na 23 śmigłowce i jeden symulator lotów na rzecz SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe?

W ramach powyższego zamówienia publicznego Zamawiającym jest Minister Zdrowia. W jego imieniu działa Komisja Przetargowa której przewodniczącym jest pan Podsekretarz Stanu Jarosław Pinkas.

2. Jakie przesłanki doprowadziły do określenia niżej wymienionych kryteriów:
- wysokość między materacem a sufitem – określona na poziomie minimum 97 cm

Podana wysokość warunkuje możliwość przeprowadzania u pacjenta prawidłowego, zgodnego z uznanymi powszechnie standardami, skutecznego hemodynamiczne pośredniego masażu serca, PODCZAS lotu. Kryterium zostało ustalone w wyniku szeregu analiz i pomiarów oraz po zebraniu szeregu opinii od najlepszych osiągalnych specjalistów. Zachowanie tego kryterium umożliwi zakup w pełni kompetentnego śmigłowca RATUNKOWEGO czyli latającej karetki której wymiary wnętrza POZWOLĄ skutecznie RATOWAĆ ludzkie życie.
- możliwość poruszania się między kabiną pilota a pozostałymi częściami helikoptera

Przywołana funkcja nie jest kryterium granicznym a jedynie ocenianym. Zamawiający za całkowicie zgodną z SIWZ uzna ofertę śmigłowca bez tej opcji. Załoga śmigłowca ratunkowego składa się z trzech osób (pilot, lekarz i ratownik). Pilot oraz ratownik (pełniący także funkcje drugiego pilota) siedzą "z przodu" w kabinie pilotów. Lekarz zaś w kabinie medycznej samodzielnie zajmuje się pacjentem. Śmigłowiec ratunkowy z reguły przewozi skrajnie ciężko chorego pacjenta. Jego stan z reguły jest niestabilny i może ulec pogorszeniu w każdej chwili. Skuteczna pomoc w takiej sytuacji wymaga z reguły aktywnego udział dwóch osób (np.: przy reanimacji). Dlatego jest istotne możliwość szybkiego przemieszczenia się ratownika z kabiny pilotów do kabiny medycznej.

3. Dlaczego preferowany jest helikopter wyposażony w płozy do lądowania a nie koła?

To kryterium nie jest warunkiem, lecz jedynie opcją za którą wykonawca może otrzymać dodatkowe punkty. Zamawiający za całkowicie zgodną z SIWZ uzna ofertę śmigłowca z podwoziem kołowym.
Loty śmigłowców ratunkowych odbywają się z bazy śmigłowcowej w teren przygodny (nie przygotowany w żaden sposób, grząski, podmokły) a nie z wyasfaltowanego lotniska na lotnisko. Ciężar śmigłowca w przypadku zastosowania płóz rozkłada się na większą powierzchnię i co za tym idzie śmigłowiec TRUDNIEJ się zapada, grzęźnie. i tak np: pilot śmigłowca ratunkowego lecąc do wypadku samochodowego na szosie, MUSI być pewien że BEZPIECZNIE wyląduje na pobliskiej łące. Jeżeli teren jest niepewny (grząski, sypki, mokry, pochyły) pilotowi nie wolno lądować. Jeżeli śmigłowiec ratunkowy będzie posiadał płozy istnieje większe prawdopodobieństwo że będzie w stanie wylądować w takich warunkach.

Komisja uznała zatem, że płozy zwiększają BEZPIECZEŃSTWO lotu dla załogi i pacjenta. Nie jest także bez znaczenia dla dysponenta pieniędzy publicznych, że podwozie płozowe jest tańsze oraz mniej awaryjne niż kołowe.

4. Dlaczego nie uwzględniono innych, wydawać by się mogło istotnych w ratownictwie medycznym przesłanek – takich jak. np. prędkość lotu helikoptera?

Prędkość przelotowa oferowanych śmigłowców nie znalazła się w parametrach ocenianych ze względu na to, że z jednej strony jest trudna do porównania, z drugiej różnice w prędkościach oferowanych śmigłowców nie są znaczące. Prędkość przelotową jest różna w zależności od konfiguracji śmigłowca. Dla konfiguracji gładkiej (ze schowanym podwoziem) jest ona większa, dla konfiguracji z zamontowanymi nartami (podczas zimy), kiedy podwozie musi pozostać otwarte, jest ona mniejsza. Okres eksploatacji z założonymi nartami jest zależny od panujących warunków meteorologicznych (decydują opady deszczu i śniegu) i może wynosić nawet do 6-8 miesięcy w ciągu roku. Prędkość śmigłowca z podwoziem kołowym i z założonymi nartami jest wysoce porównywalna jak prędkość śmigłowca z podwoziem płozowym.

W konfiguracji śmigłowca bez nart, różnica w maksymalnej prędkości przelotowej wynosi ok. 28 km/ h co przy średniej długości dolotu do miejsca zdarzenia wynoszącej 30-40 km oraz uwzględniając fazy startu oraz podejścia do lądowania teoretycznie pozwoli na zaoszczędzenie ok. 0,6-0,8 minuty. Jest to wartość bardzo mała, a trzeba jeszcze dodać, że nie zawsze możliwe jest wykonanie lotu z maksymalną prędkością przelotową (np. w warunkach silnej turbulencji lub przy złej widzialności). Wówczas żadna różnica w czasie lotu nie wystąpi. Dodatkowo należy nadmienić, że podwozie płozowe ze względu na mniejsze wymogi wobec miejsca lądowania może umożliwić lądowanie bliżej miejsca zdarzenia, co w konsekwencji może skrócić dotarcie zespołu ratowniczego do poszkodowanego wobec śmigłowca wyposażonego w koła.

5. Czy ministerstwo nie sądzi, zważywszy na fakt ofert jakie ciągu rocznych negocjacji były przedstawiane, że wyżej wymienione kryteria techniczne wyraźnie faworyzują jeden z oferowanych helikopterów?

Nie, MZ nie podziela tej opinii. Specyfikacja napisana jest z intencją zachowania równych praw konkurencji dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców. Postępowanie jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego i żadne oferty jeszcze nie zostały złożone. Celem postępowania jest zakup nowoczesnego śmigłowca, w pełni kompetentnego narzędzia do prowadzenia ratownictwa medycznego z powietrza. Takiego aby na jego pokładzie móc wykonać WSZYSTKIE medyczne czynności ratunkowe wobec pacjenta. Ta idea towarzyszyła przygotowywaniu specyfikacji warunków zamówienia. Ponadto dodam, że w celu zachowania pełnej przejrzystości przetargu wszystkie spotkania Komisji były rejestrowane przy pomocy kamery.Paweł Trzciński
Rzecznik Prasowy
Ministra ZdrowiaWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6819 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.