Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie spotkania z dyrektorami Kas Chorych i przewodniczącymi rad Kas Chorych


Warszawa, dnia 7 lutego 2003 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA

RZECZNIK PRASOWY MINISTRA ZDROWIA
Renata FurmanKOMUNIKAT


W dniu 7 lutego 2003 r. z inicjatywy Ministra Zdrowia Marka Balickiego w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie z dyrektorami Kas Chorych i przewodniczącymi rad Kas Chorych. Rozmowy dotyczyły zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2003 r.
Spotkanie poprzedziły konsultacje Ministra Zdrowia z organizacjami świadczeniodawców, związkami i samorządami zawodowymi ochrony zdrowia, dotyczące kontraktowania świadczeń do końca 2003 r.
W wyniku rozmów i konsultacji, biorąc pod uwagę zbliżający się przewidywany termin wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, w celu utrzymania bezpieczeństwa pacjentów i zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym, Minister Zdrowia, upoważniony na mocy ustawy z dn. 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. tj. z 1999 r. Nr 82 poz. 928 z pózn. zm.) do kierowania działem zdrowia, w tym do określania zasad organizacji opieki zdrowotnej oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych, zwrócił się do przewodniczących rad Kas Chorych i dyrektorów Kas Chorych o podjęcie działań zmierzających do przedłużenia do końca 2003 r. terminów obowiązywania umów zawartych z poszczególnymi świadczeniodawcami.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-07
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4944 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.