Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie informacji o przypadkach nieprawidłowości, dotyczących organizacji i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, a także o braku mechanizmów koordynujących działania zakładów opieki zdrowotnej w tym zakresie...


Renata Furman
rzecznik prasowy Ministra Zdrowia


Komunikat

    W ostatnich tygodniach do opinii publicznej docierały informacje o przypadkach nieprawidłowości, dotyczących organizacji i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, a także o braku mechanizmów koordynujących działania zakładów opieki zdrowotnej w tym zakresie. Podobne sygnały otrzymywał również Minister Zdrowia.
    Wobec ogromnego znaczenia prawidłowości udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, Minister Zdrowia Marek Balicki podjął natychmiastowe i zdecydowane działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
    Działając na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91 poz. 408 z późn. zm.), Minister Zdrowia Marek Balicki w dniu 10 lutego 2003 r. powołał komisję, która zbada organizację i sposób udzielania wyżej wymienionych świadczeń. Komisja obejmie swoim działaniem kilkanaście zakładów opieki zdrowotnej z terenu kilku województw, wśród nich także te, gdzie miały miejsce opisane przez media przypadki.
    Na czele komisji stoi podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, p. Andrzej Kosiniak-Kamysz. W skład komisji, oprócz pracowników Ministerstwa Zdrowia, wchodzą konsultanci krajowi w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, kardiologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, medycyny ratunkowej, położnictwa i ginekologii, pediatrii oraz neurologii, a także członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej. Komisja w terminie 40 dni przedstawi Ministrowi Zdrowia raport zawierający sprawozdanie z przeprowadzonych działań, ocenę organizacji i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia oraz wnioski wraz z propozycjami ewentualnych rozwiązań systemowych.
    Niezależnie od powyższego, Minister Zdrowia oczekuje, że do 28 lutego br. wojewodowie przedstawią wyniki działań kontrolnych, przeprowadzonych w związku z pismem Ministerstwa Zdrowia zawarty w piśmie z dnia 17 stycznia 2003 r., w tych zakładach opieki zdrowotnej, w których w ramach programu Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego powinny zostać uruchomione szpitalne oddziały ratunkowe.
    O wynikach prac komisji oraz innych ustaleniach, a także o wszystkich podjętych działaniach, związanych z udzielaniem przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, Ministerstwo Zdrowia poinformuje opinię publiczną.
    Minister Zdrowia przypomina, że misją publicznego systemu opieki zdrowotnej jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim obywatelom, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Minister Zdrowia wyraża uznanie wszystkim pracownikom służby zdrowia oraz innych służb publicznych, w tym Państwowej Straży Pożarnej, którzy nierzadko w trudnych warunkach i z pełnym poświęceniem udzielają pomocy ludziom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2003 r.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-10
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4057 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.