Ogłoszenia 
 

Komunikat ze spotkania z Konsultantami Krajowymi i Wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa


Komunikat
ze spotkania z Konsultantami Krajowymi i Wojewódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa, które odbyło się 11 grudnia 2007 r., w Sali Kinowej w Ministerstwie Zdrowia.


Spotkanie zostało zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w celu podsumowania rocznej pracy Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich i ustalenia zasad współpracy z Departamentem na 2008 rok. W spotkaniu uczestniczył Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu. Spotkanie prowadziła Pani Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych.
Zgodnie z programem :
Sprawozdanie z prac wykonanych przez Departament Pielęgniarek i Położnych w 2007 r. przedstawiła Pani Jolanta Skolimowska - Zastępca Dyrektora, podsumowując wyniki pracy Departamentu w obszarach kształcenia pielęgniarek, specjalizacji, współpracy z CKPPiP, ustaw, spraw unijnych i pozyskiwania środków strukturalnych na kształcenie pielęgniarek w ramach tzw. studiów pomostowych.
Sprawozdanie z analizy realizacji w SPZOZ rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej przedstawiła Pani Grażyna Kruk-Kupiec - Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa. Po dyskusji ustalono, że w/w rozporządzenie wymaga nowelizacji, gdyż zmieniające się od 1999 roku czynniki, mają duży wpływ na ustalanie tych norm i wpływają na ich zmienność. Należy stworzyć przede wszystkim narzędzia do ustalania norm minimalnych na poziomie zakładu opieki zdrowotnej.
Pani Aleksandra Gaworska-Krzemińska przedstawiła temat Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej w oparciu o taksonomię diagnoz pielęgniarskich ICNP. System ten poddano ocenie i zasugerowano, by go przystosować do warunków polskich. Zaproponowano powołanie zespołu roboczego, który w najbliższym czasie wspólnie z przedstawicielami uczelni, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim i samorządem przygotuje klasyfikację diagnoz.
Konsultanci Krajowi z poszczególnych dziedzin Pielęgniarstwa kolejno prezentowali sprawozdania ze swej działalności w 2007 roku. Wnioski i uwagi, przedstawione w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa będą platformą współpracy obu stron w 2008 roku. Zgłoszono wniosek o organizowanie spotkań z Konsultantami dwa razy w roku, sugerując pracę w grupach tematycznych w formie tak zwanych „warsztatów”.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2286 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.