Ogłoszenia 
 

Informacja w sprawie wniosków o umieszczenie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego na wykazach refundacyjnych, które nie zostały uzupełnione o ustawowo wymagane elementy w terminie do dnia 28 listopada 2007 r.


Warszawa, 7 stycznia 2008 r.INFORMACJA
Informacja w sprawie wniosków o umieszczenie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego na wykazach refundacyjnych, które nie zostały uzupełnione o ustawowo wymagane elementy w terminie do dnia 28 listopada 2007 r.Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o umieszczenie leków lub wyrobów medycznych w wykazie leków podstawowych i uzupełniających lub wykazie leków i wyrobów medycznych przepisywanych świadczeniobiorcom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 166, poz. 1172), tj. przed dniem 29 września 2007 roku, zobowiązani byli, na podstawie art. 13 ust. 1 tej ustawy, do ich uzupełnienia w terminie 60 dni, tj. do dnia 28 listopada 2007 r. o nowe dane określone w tej ustawie, czyli:
1) udowodnioną dostępność do leku lub wyrobu medycznego;
2) zobowiązanie do zapewnienia ciągłości dostaw, w przypadku umieszczenia leku lub wyrobu medycznego w wykazach leków refundowanych;
3) numer pozwolenia oraz kopie decyzji dopuszczenia do obrotu.

Ministerstwo informuje, iż wnioski nieuzupełnione lub uzupełnione w terminie późniejszym niż wskazany wyżej tj. po dniu 28 listopada 2007 r., stosownie do przepisu art. 13 ust. 2 ww. ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nie będą rozpatrywane przez Zespół do Spraw Gospodarki Lekami.

Wnioskodawcy, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), którzy chcą wprowadzić produkt leczniczy lub wyrób medyczny do wykazu leków podstawowych i uzupełniających lub wykazu leków i wyrobów medycznych przepisywanych świadczeniobiorcom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte, a nie uzupełnili uprzednio złożonych wniosków, powinni złożyć nowy kompletny wniosek, odpowiadający wymaganiom określonym w art. 39 ust. 2 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-01-07
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6200 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.