Akty prawne 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych


1. Minister Środowiska

2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

4. Instytut Przemysłu Organicznego

5. Główny Inspektor Sanitarny

6. Instytut Medycyny Pracy

7. Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

8. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

9. Ministerstwo Finansów

10. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11. Lewiatan

12. Federacja Związków Zawodowych
Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

13. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

14. Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy

15. Konfederacja Pracodawców Polskich

16. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

17. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4398 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.