Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w roku 2009


Dz.Urz.MZ.08.13.89 → z dnia 12 grudnia 2008r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 grudnia 2008 r.
w sprawie limitów miejsc szkoleniowych
dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania
jednego miejsca szkoleniowego w roku 2009


Na podstawie art. 10w ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje:
1) limit miejsc szkoleniowych dofinansowanych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w roku 2009 wynosi 1850;
2) kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w roku 2009 wynosi nie więcej niż 4 337 zł.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 i Nr 253, poz. 2131 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-12-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7061 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.