Akty prawne 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych


1. Minister Członek Rady Ministrów Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

2. Główny Inspektor Sanitarny

3. Agencja Oceny Technologii Medycznych

4. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

5. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

6. Minister Finansów

7. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

8. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

9. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

10. Rządowe Centrum Legislacji

11. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii

12. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

13. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

14. Minister Sprawiedliwości

15. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

16. Główny Inspektor Farmaceutyczny

17. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

18. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
z siedzibą w Warszawie

19. Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

20. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

21. Porozumienie Zielonogórskie

22. Minister Środowiska

23. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
w Poznaniu

24. Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

25. Katedra i klinika Genetyki Klinicznej Erasmus MC
w Rotterdamie

26. Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego

27. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

28. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

29. Konsultant Krajowy w dziedzinie Ginekologii i Położnictwa

30. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

31. Diagnostyka Sp. z o.o.

32. Internauta 1
e-mail z dnia 15 sierpnia 2008 r., godz. 15:26

33. Internauta 2
e-mail z dnia 28 sierpnia 2008 r., godz. 12:26

34. Internauta 3
e-mail z dnia 27 sierpnia 2008 r., godz. 12:41

35. Internauta 4
e-mail z dnia 13 sierpnia 2008 r., godz. 12:15

36. Katedra Patologii PAM
w Szczecinie

37. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

38. Internauta 5
e-mail z dnia 27 sierpnia 2008 r., godz. 12:41

39. Internauta 6
e-mail z dnia 25 sierpnia 2008 r., godz. 11:23

40. Internauta 7
e-mail z dnia 29 sierpnia 2008 r., godz. 12:52
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-02-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5863 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.