Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu


Dz.Urz.MZ.09.06.35 → z dnia 9 lipca 2009 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu


Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 921) ogłasza się wykaz jednostek uprawnionych do potwierdzania w formie świadectwa właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz.1607).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-07-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7770 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.