Akty prawne 
 

Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia, wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


15.12.2009r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektów

Przekazane do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 9 listopada 2009 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 16 listopada 2009 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
j.chojnacki@mz.gov.pl
a.motylewicz@mz.gov.pl
Projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia:
1) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

2) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,

3) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,

4) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,

5) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,

6) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych,

7) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,

8) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej,

9) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego,
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 11099 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.