Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych


5.05.2011r. Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu

Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 marca 2011 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
14 dni od dnia otrzymania pisma

Uwagi prosimy przesyłać na adres
m.marek@mz.gov.plProjekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznychWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7059 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.