Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”


Dz.U.04.136.1458

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”Na podstawie art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108 oraz z 2004 r. Nr 92 poz. 885), zarządza się, co następuje:

§ 1


Ustala się wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2

Nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r. dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” może być wydawany, na drukach innych niż określone w załączniku do rozporządzenia, pod warunkiem uwzględnienia w nich wszystkich danych objętych wzorem dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

§ 3

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowuje ważność.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, POZ. 1131).Załączniki do dokumentu : zal_wzor_dok_zaw_farm_25_05_04.zip


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-05-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5811 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.