Akty prawne 
 

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych


1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
2. Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu
3. Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Szczecinie
4. Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Krakowie
5. Urząd Morski
w Szczecinie
6. Urząd Morski
w Słupsku
7. Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Transportu
8. Urząd Żeglugi Śródlądowej
w Warszawie
9. Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
10. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
11. Minister Pracy i Polityki Społecznej
12. Minister Środowiska
13. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
14. Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych "Marinex"
15. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
17. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
18. Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
19. Minister Gospodarki Morskiej
20. Minister Finansów
21. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
22. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-11-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2007-01-11
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2007-01-11Małgorzata Woźniak-Juhre 

Statystyka strony: 7581 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.