Akty prawne 
 

Uwagi do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego


1. Rządowe Centrum Legislacji
Departament Legislacyjny
pismo nr. RCL 142-802/07


2. Rządowe Centrum Legislacji
Departament Legislacyjny
pismo nr. RCL 142-801/07


3. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

4. Instytut Przemysłu Organicznego

5. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6. Dyrektor Naukowy Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych
Branża Kosmetyczna

7. Główny Inspektor Sanitarny

8. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

9. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11. Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

12. Związek Pracodawców Branży Zoologicznej

13. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

14. Minister Finansów

15. Polska Izba Przemysłu Chemicznego

16. Minister Gospodarki

17. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-08-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4652 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.