Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku


Dz.Urz.MZ.07.19.102 → 31 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w BiałymstokuNa podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 48, z 2006 r. Nr 13, poz. 63 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 62) w § 9 w ust. 1 uchyla się pkt 3.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r.1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4672 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.