Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 27 lutego 2008 r.


1. Wykaz głównych uwag do projektów ustaw:
- o zakładach opieki zdrowotnej,
- o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz
o Rzeczniku Praw Pacjenta,
- o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie w wykazie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji do projektu ustawy o ochronie indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta i do projektu ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych,

Odpowiedzialny: Departament Prawny we współpracy z Departamentem Zdrowia Publicznego i Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-02-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

3. Projekt działań, zmierzających do podpisania umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Indii o współpracy w dziedzinie zdrowia i medycyny
- referowała Pani Ineza Dagmara Królik Dyrektor Departamentu
Współpracy Międzynarodowej.

Ustalono:
przyjęcie projektu działań.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 28-02-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

5. Projekt wstępny rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz szczególnego sposobu oznakowania niektórych preparatów chemicznych
- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia
Publicznego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 28-02-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 28-02-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

7. Projekt wkładu do Instrukcji Wyjazdowej na posiedzenie Komitetu ds. Wdrożenia Dyrektywy 2005/36/WE
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
termin realizacji: 28-02-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-02-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1954 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.