Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 10 marca 2008 r.


1. Wykaz głównych uwag do projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 12-03-2008 r

Odpowiedzialny: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu, Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania
- referowała Pani Dagmara Korbasińska Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 12-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu.

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
- referowała Pani Izabela Trojanowska Dyrektor Departamentu, Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 11-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Krzysztof Grzegorek Sekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Ośrodka Readaptacyjno – Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 12-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem z budżetu części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 11-03-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

6. Projekt materiału na posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP, dotyczącego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu materiału,
przesłanie do Komisji Zdrowia Sejmu RP,
termin realizacji: 12-03-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

7. Projekt stanowiska w zakresie opracowania budżetu projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych” w ramach Działania 2.3 Priorytetu II PO KL
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 11-03-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

9. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 10-03-2008 r. do dnia 14-03-2008 r.).
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

10. Propozycje najważniejszych działań i obszarów priorytetowych Ministerstwa Zdrowia do „Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionych propozycji po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
przesłanie do Ministerstwa Gospodarki,
przygotowanie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013”,
przedstawienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia we współpracy z Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1663 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.