Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 5 maja 2008 r.


1. Projekt materiału pt. „Rola pediatrii w systemie ochrony zdrowia” – materiał dla Komisji Zdrowia Senatu RP
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Komisji Zdrowia Senatu RP,
termin realizacji: 05-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Informacja ze spotkania Międzynarodowego Zespołu ds. realizacji Strategii Lizbońskiej w Polsce w sprawie wstępnego projektu Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Opinia do uwag zgłoszonych do projektu stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek
i położnych

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-05-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1960 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.