Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 9 czerwca 2008 r.


1. Informacja na temat aktualnej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Lecznictwa Ogólnego
i Geriatrii przy ul. Emilii Plater 21 w Warszawie, którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia

- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przygotowanie projektu działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
omówienie na Kierownictwie,
termin realizacji: 11-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Pismo Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz opinia dotycząca dalszych prac nad przygotowaniem projektu ustawy
o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności –ustawa pielęgnacyjna

- referował Pan Krzysztof Olszak Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności,
omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-06-2008 r.
w przypadku braku uwag przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie recept lekarskich

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie autopoprawki dotyczącej przedłużenia do dnia 31 października 2008 r. obowiązującego przepisu umożliwiającego wykorzystania dotychczasowych druków recept,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień
termin realizacji: 09-06-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt kontynuacji „Programu doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z European Leukemia Net” na lata 2006-2008”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu kontynuacji programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat pobieranych za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 10-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 9-06-2008r. do dnia 13-06-2008r.)

- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

8. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego zakup 23 śmigłowców oraz 1 stymulatora lotów na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” oznaczonego numerem ZZP-66/06
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 09-06-2008 r.
w przypadku braku uwag skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-09
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1785 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.