Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 23 czerwca 2008 r.


1. Uwagi do projektu planu pracy Rządu na II półrocze br, obejmującego:
- program prac legislacyjnych z podziałem na projekty ustaw i rozporządzeń
RM
- program prac dot. innych dokumentów rządowych

- referował Pan Władysław Puzoń Dyrektor Departamentu Prawnego.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania nowych rozwiązań systemowych w zakresie zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej w immunoglobulinę anty-D oraz sposobu jej finansowania
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 24-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne na rok 2008/2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji.
termin realizacji: 24-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Propozycja zwiększenia środków na organizację „62 Konferencji Stałych Korespondentów Grupy Pompidu”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
podjęcie działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego, Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w porozumieniu z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

5. Propozycja podziału środków na 2008 rok w zakresie zakupów inwestycyjnych dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.
termin realizacji: 27-06-2008 r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

6. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
(w dniach od 23.06.2008 r. do 27.06.2008 r.)
- przedstawiła Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1719 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.