Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 18 sierpnia 2008 r.

1. Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na rok 2009
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie projektu harmonogramu.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Informacja w sprawie ekspertów przeszkolonych w ramach projektu TF 2005/017-488.03.01
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie kierunkowych działań.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

3. Propozycja podziału limitu wydatków do opracowania projektu budżetu na 2009 rok w części 46 - Zdrowie
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie propozycji podziału limitu wydatków,
wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków finansowych zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji.
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

4. Informacja w sprawie realizacji zadania „Monitorowanie i poprawa pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych w Polsce, obejmujące prowadzenie Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych"
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu informacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 19-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Skarg i Kontroli
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe"
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 19-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Skarg i Kontroli
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt porozumienia w sprawie Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie ze Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przygotowanie projektu działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 19-08-2008 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Skarg i Kontroli
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt porozumienia o współpracy między Ministrem Sportu i Turystyki, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

Ustalono:
skierowanie pisma do Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
ADAM FRONCZAK
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-08-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1384 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.