Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 8 września 2008 r.


1. Wniosek o zwiększenie środków dla Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw dokonania analizy funkcjonowania szpitali klinicznych i ich relacji formalno prawnych i organizacyjnych z uczelniami medycznymi
- referowała Pani Katarzyna Chmielewska Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 09-09-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Wniosek o akceptację postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.:” Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na lata 2006-2008” w zakresie zadania pn.: „ Opracowanie strategii rozwoju prewencji w Polsce i zasad realizacji ogólnopolskich programów prewencji”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.:” Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na lata 2006-2008” w zakresie zadania pn.:„Szkolenie w zakresie samodzielnego wykonywania procedur wewnątrznaczyniowych u chorych
z zaburzeniami krążenia mózgowego”

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
ponowne rozpisanie konkursu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Projekt ustawy o izbach lekarskich
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-09-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statutu uchodźcy
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 09-09-2008 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-09-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1683 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.