Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 19 stycznia 2009 r.


1. Informacja w sprawie postępu z realizacji programu prac legislacyjnych Ministra Zdrowia w zakresie rozporządzeń
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie informacji,
przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedzialny: Dyrektorzy komórek organizacyjnych we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy sytuacji dostępności świadczeń kardiochirurgicznych dla dzieci
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 20-01-2009 r.
w przypadku braku uwag przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 20-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Informacja w sprawie przygotowań Ministerstwa Zdrowia oraz instytucji podległych i współpracujących do udziału w Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Propozycja zgłoszenia kandydata Ministerstwa Zdrowia na stanowisko Dyrektora Europejskiego Biura Regionalnego WHO, którego wybór odbędzie się na 59. sesji Europejskiego Komitetu Regionalnego w dniach 14 – 17 września 2009 w Kopenhadze
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
nie zgłoszenie kandydata Ministerstwa Zdrowia,
uwzględnienie uwag zgłoszonych podczas dyskusji w dalszych działaniach.

Odpowiedzialny: Departament Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 20-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Propozycja ewentualnego udziału Ministerstwa Zdrowia w realizacji projektu Międzynarodowej Organizacji Migracji (IOM) pn.: „Wzmocnienie ochrony zdrowia publicznego wzdłuż nowych granic wschodnich Unii Europejskiej”.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zaproponowanie udziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 20-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (w zakresie utworzenia centrów urazowych w Polsce)
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie w tekście projektu zapisów dotyczących sposobu podziału środków przyjętych przez Kierownictwo w dniu 12-01-2009 r.,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 20-01-2009 r.,
przekazanie projektu do Zespołu ds. nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z terminem zgłoszenia uwag 7 dni,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2009 oraz kierunków realizacji zadań tego programu na lata 2010 i 2011.
Projekt „Sprawozdania z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2007”.

- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.
skierowanie pod obrady Komitetu Rady Ministrów,
termin realizacji: 20-01-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 19-01-2009 r. do 23-01-2009 r.).
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1760 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.