Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 13 lutego 2009 r.


1. Uzupełnienie Oceny Skutków Regulacji projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia i ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
włączenie do skutków regulacji kosztów ustaw wprowadzanych ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia i ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia,
skierowanie projektu ustawy pod obrady Rady Ministrów,
termin realizacji: 13-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Propozycja podziału środków w zakresie zadań budowlanych i zakupów inwestycyjnych dla uczelni medycznych, szpitali klinicznych, instytutów naukowo-badawczych, regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz jednostek budżetowych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.
Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji podziału środków w zakresie zadań budowlanych i zakupów inwestycyjnych (załącznik nr 1-3).

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

3. Propozycja podziału środków na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji,
przedłożenie do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 16-02-2009r.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji w porozumieniu z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu

5. Projekt pn. „Informacja na temat Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015”
- przedstawiła Pani Mariola Dwornikowska Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego materiału,
skierowanie do Komisji Zdrowia Sejmu RP,
termin realizacji: 16-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt Programu Wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 13-02-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji i Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz StanuOpracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-02-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1672 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.