Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 25 marca 2009 r.


1. Propozycja wpisania czynników krzepnięcia oraz sprzętu jednorazowego użytku służącego do podawania czynników krzepnięcia na listę leków refundowanych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
kontynuowanie prac po uwzględnieniu uwag zgłoszonych podczas dyskusji.
termin realizacji: grudzień 2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Pismo Ministra Gospodarki dotyczące propozycji zbudowania w Polsce zakładu przetwarzania osocza
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Opinia dotycząca konieczności odrabiania przez górników dnia wolnego wykorzystanego do oddania krwi
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie szczegółowych informacji,
przedłożenie Ministrowi Zdrowia,
termin realizacji: 26-03-2009 r.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Projekt ustawy o samorządzie pielęgniarki i położnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 26-03-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 26-03-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Pielęgniarek i Położnych
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra,
termin realizacji: 26-03-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 26-03-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów,
termin realizacji: 26-03-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-03-25
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1745 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.