Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 6 kwietnia 2009 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym.
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu
skierowanie do uzgodnień międzyresortowych z terminem zgłaszania uwag w dniu 6-04-2009 r. do godz. 13.00,
termin realizacji: 06-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

2. Projekt zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Informacja dotycząca niewydania aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

4. Projekt działań w związku z pismem Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów w Komisji Europejskiej
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy z Departamentem Współpracy Międzynarodowej
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Propozycja zmiany przeznaczenia przyznanych środków dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na wydatki majątkowe na 2009r.
- referował Pan Jerzy Bójko Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego
- referował Pan Marcin Antoniak Naczelnik Wydziału Kierujący Pracami
Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-04-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

7. Propozycja planu kontroli Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg na 2009 r.
- referował Pan Marcin Antoniak Naczelnik Wydziału Kierujący Pracami
Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji planu kontroli po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

8. Propozycja zmiany zapisów dokumentu programu „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2007 – 2009”
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 02-04-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Informacja w sprawie postępu prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia – Departament Polityki Lekowej i Farmacji
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-04-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1665 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.