Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 15 czerwca 2009 r.


1. Projekt Programu inwestycji wieloletniej pn.: „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1
w Warszawie”

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Propozycja przyznania środków dla Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie na wydatki majątkowe na 2009 r.
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt wystąpienia pokontrolnego dotyczący Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu pisma.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia,
termin realizacji: 16-06-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Projekt programu zdrowotnego pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, obejmujący okres realizacji 2009 – 2014
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu programu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

6. Opinia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie apelu XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Łodzi dotyczącego regulacji prawnej związanej z art. 18 ust 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w zakresie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
utrzymanie aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Informacja dotycząca przyjęcia definicji psychoterapeuty proponowanej przez Polską Radę Psychoterapii
- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
utrzymanie kierunku prac zgodnie z zapisami projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

8. Pismo Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychologii klinicznej
w sprawie nadania kodu jednostki organizacyjnej dla nowo powstającej poradni

- referował Pan Anatol Gołąb Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przyjęcie informacji do wiadomości.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

9. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 15-06-2009 r. do 19-06-2009 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-06-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1462 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.