Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 05 sierpnia 2009 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazów gwarantowanych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie ratownictwa medycznego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych


- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do 06-08-2009 r.,
termin realizacji: 06-08-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Pismo Agencji Oceny Technologii Medycznych
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

3. Pismo Przewodniczącego Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przekazanie pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zaopiniowania,
termin realizacji: 05-08-2009 r.,
przygotowanie odpowiedzi do Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

4. Pismo Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
przygotowanie projektu odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

5. Projekt wstępny zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 06-08-2009 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 06-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

7. Projekt pisma do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie pandemii grypy typu A/H1N1
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie projektu pisma.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

8. Opinia Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji do propozycji dokonania zmian w umowach na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa w 2009r.
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po realizacji uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji, Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 06-08-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-08-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1643 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.