Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 września 2009 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 22-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Wniosek dotyczący naboru na stanowisko Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt wytycznych Ministra Zdrowia w sprawie zasad wyłaniania kandydatów na przedstawicieli Ministra Zdrowia do rad społecznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Zdrowia oraz do rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez podmioty wskazane w art. 8 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Propozycja dofinansowania stacji sanitarno – epidemiologicznych na wydatki pozapłacowe w 2009r
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Propozycje działań dotyczących usprawnienia procesu obsługi umów na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa
- referowała Pani Anna Kamińska Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Pismo Prezesa i Zarządu Polskiej Unii Onkologii
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przedstawienie projektu planu działania przygotowanego przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie onkologii.
Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Departamentem Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt aneksu nr 5 do umowy nr 1/EU/85141/1860/3105 zawartej w dniu 27 czerwca 2008 r. przez Ministra Zdrowia z Eurocopter Societe par Action Simplifiee i Eurocopter Deutschland Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie projektu aneksu.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego we współpracy z SP ZOZ „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

8. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 21-09-2009 r. do 25-09-2009 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1660 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.