Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 17 września 2009 r.


1. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo - naczyniowego na rok 2009 - POLKARD", zadanie pn.: „Zakup sprzętu - elektrofizjologia. Modernizacja lub zakup aparatury do Pracowni Elektrofizjologii"
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji ze zdaniem odrębnym Pana Adama Fronczaka Podsekretarza Stanu.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Ocena skuteczności operacji oszczędzającej zastawkę aortalną" w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD"
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Wniosek dotyczący wyboru realizatora oraz podziału środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD, zadanie pn.: „Analiza aktualnych trendów rozpowszechniania i kontroli czynników ryzyka chorób układu krążenia w Polsce oraz ich związek ze zmianami umieralności sercowo - naczyniowej. Prognozowanie efektów interwencji profilaktycznych w skali populacyjnej w zakresie chorób układu krążenia"
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej „Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo - naczyniowego na rok 2009
- POLKARD", zadanie pn.: „Szkolenie lekarzy rodzinnych w zakresie diagnostyki i terapii niewydolności serca"

- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

5. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Analiza aktualnej efektywności kosztowej i klinicznej nakładów ponoszonych na diagnostykę i leczenie chorych z chorobą wieńcową kierowanych do leczenia chirurgicznego" w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na rok 2009 - POLKARD"
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

6. Wniosek dotyczący wyboru realizatora zadania pn.: „Kontynuacja i upowszechnienie wyników Programu POLKARD Media „Pamiętaj o Sercu" w ramach „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo - naczyniowego na rok 2009 - POLKARD" oraz łącznego kosztu realizacji zadania w 2009r.
- referował Pan Jacek Mazur Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki
Zdrowotnej.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 18-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 18-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille'a
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 18-09-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Propozycja przepisów określających zakres odpowiedzialności cywilnej lekarzy
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.


Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11.Projekt ustawy o zmianie ustawy w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów,
termin realizacji: 18-09-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

12.Lista ofert wybranych w II edycji konkursu przez Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2009 roku oraz realizujących je podmiotów, powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2009r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-09-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1826 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.