Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 16 października 2009 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni,
termin realizacji: 19-10-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

2. Propozycja rozwiązań Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich dotycząca ustawy z dnia 25. czerwca 2009r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach („ustawy koszykowej”)

- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ustalono:
udzielenie odpowiedzi zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Informacja dotycząca projektu zarządzenia Prezesa NFZ na 2010r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
- referował Pan Tomasz Pawlęga Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego .

Ustalono:
przygotowanie propozycji zmian w aktach prawnych zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia we współpracy z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

4. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 19-10-2009 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Propozycja działań dotycząca należności budżetu państwa od Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy.
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Propozycja działań dotycząca należności budżetu państwa od Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie

- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

7. Wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z udziałem osób wskazanych na Kierownictwie,
termin realizacji: 23-10-2009 r.

Odpowiedzialny: Gabinet Polityczny w porozumieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji i Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

8. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej we współpracy z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ośrodków dawców szpiku
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 19-10-2009 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 2 dni,
termin realizacji: 19-10-2009 r.,
w przypadku braku uwag skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

11. Opinia Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej dotycząca projektu rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 19-10-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

13. Projekt wykazu zakładów opieki zdrowotnej pretendujących do roli centrów urazowych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie wykazu zakładów opieki zdrowotnej pretendujących do roli centrów urazowych zgodnie z załącznikiem nr 5.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego we współpracy z Departamentem Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

14. Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dotyczący umowy „Lecznictwo szpitalne”
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przygotowanie wystąpienia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

15. Wnioski dotyczące nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich w 2009r.
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


16. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 19-10-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

17. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
- przedstawił Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 21 dni,
termin realizacji: 19-10-2009 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny

18. Propozycja działań dotycząca umowy na sprzedaż nadwyżek osocza”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie do realizacji przedstawionej propozycji.
termin realizacji: grudzień 2009.

Odpowiedzialny: Narodowe Centrum Krwi
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

19. Propozycja działań w związku z realizacją art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
- przedstawił Pan Wojciech Kutyła Dyrektor Generalny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji,
przygotowanie projektu rozporządzenia,
omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia i Departamentem Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-10-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1272 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.