Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 30 listopada 2009 r.


1. Raport okresowy z realizacji zadań opisanych w porozumieniu z dnia 8 grudnia 2008 roku związanych z programem wieloletnim „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010”, za okres 08-06-2009 do 07-09-2009 roku.
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego raportu za okres 08-06-2009 do 07-09-2009 roku.

Projekt docelowej listy baz HEMS SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

2. Propozycja działań dotycząca realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie proponowanych działań zgodnie z wariantem I i II po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w porozumieniu z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji i Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii produktów leczniczych, na których opakowaniach zewnętrznych nie umieszcza się nazwy produktu leczniczego w systemie Braille’a
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 01-12-2009 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

4. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 30-11-2009 r. do 04-12-2009 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra

5. Projekt założeń do ustawy Prawo badań klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji,
skierowanie projektu założeń do ustawy Prawo badań klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 01-12-2009 r.,
zgłoszenie projektu do planu prac Rządu na rok 2010.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-11-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1628 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.