Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 18 stycznia 2010 r.


1. Opinia dotycząca wystąpienia Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji
termin realizacji: styczeń 2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Międzyresortowego Zespołu do przygotowania zmiany zasad opłacania finansowanych przez budżet państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne ewidencjonowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem podpisania.
termin realizacji: 19-01- 2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt informacji dla Prezesa Rady Ministrów na temat kondycji finansowej i perspektyw funkcjonowania polskich szpitali w sytuacji ogłoszenia przez Związek Zawodowy Lekarzy ogólnopolskiej akcji protestacyjnej polegającej na nie przyjmowaniu pacjentów do szpitali i przychodni do czasu spełnienia oczekiwań związkowców
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 19-01-2010 r.
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Opinia do pisma Rzecznika Praw Dziecka w sprawie udzielania pomocy medycznej dzieciom nie posiadającym ubezpieczenia
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zamieszczenie na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia komunikatu zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji,
skierowanie pisma do Rzecznika Praw Dziecka i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: styczeń 2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka we współpracy z Departamentem Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 19-01-2010 r.
w przypadku braku uwag przedłożenie do podpisu Ministra Zdrowia.

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

6. Projekt wniosku o zawarcie umowy między Polską Agencją Prasową S.A. i Ministerstwem Zdrowia o udzielenie niewyłącznego prawa do korzystania z codziennego serwisu informacyjnego PAP w 2010 r.
- referował Pan Krzysztof Suszek Dyrektor Biura Prasy i Promocji.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
przedłożenie do akceptacji Ministra Zdrowia.
termin realizacji: 19-01-2010 r.

Odpowiedzialny: Biuro Prasy i Promocji
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

7. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia ( w dniach od 18-01-2010 r. do 22-01-2010 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-01-18
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1772 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.