Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 19 marca 2010 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 22-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 22-03-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Propozycja dalszych działań w odniesieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
podjęcie w trybie pilnym działań zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji przy uwzględnieniu zobowiązań nałożonych przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym i Departamentem Prawny
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Informacja na temat dokumentu pn.: „Jakość Opieki Zdrowotnej – działania polityczne na poziomie UE”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji zgodnie z zapisem w pkt. 3.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
MAREK TWARDOWSKI


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-03-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1962 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.