Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 13 października 2010 r.


1. Propozycja podziału dodatkowych środków na wydatki majątkowe
w rozdziale 85112 – Szpitale kliniczne

- referował Pan Jerzy Bójko Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu,
Finansów i Inwestycji.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych
- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 14 dni,
termin realizacji: 14-10-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 14-10-2010 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

4. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o obrocie
i reklamie środków zawierających substancje psychotropowe i odurzające (druk nr 3444)

- referował Pan Kuba Sękowski Naczelnik Wydziału Psychiatrii i Patologii
Społecznych w Departamencie Zdrowia Publicznego.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 14-10-2010 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2010-10-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1622 wizyt

 
2001-2021 © by Ministerstwo Zdrowia.