Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 14 stycznia 2011 r.


1. Informacja o postępie prac legislacyjnych nad zaległymi rozporządzeniami pozostającymi we właściwości Ministra Zdrowia, w tym także Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
zintensyfikowanie prac nad poszczególnymi projektami rozporządzeń w tym:
- Główny Inspektor Sanitarny zakończy prace nad projektami rozporządzeń (do 31 stycznia 2011 r.), z wyjątkiem projektu rozporządzenia z poz. 23 ( do 28 lutego 2011 r.),
- Departament Polityki Lekowej i Farmacji zakończy prace nad projektem rozporządzenia z poz. 3 ( do 31 stycznia 2011 r.)
- Departament Zdrowia Publicznego przedstawi projekt rozporządzenia z poz. 24 na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia (w dniu 17 stycznia 2011 r.),
- Główny Inspektor Farmaceutyczny przedstawi na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia informację dotyczącą wyników uzgodnień w sprawie projektu rozporządzenia z poz. 14 (do 31 stycznia 2011 r.),
- Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego przedstawi Ministrowi Zdrowia notatkę w sprawie projektu rozporządzenia z poz. 12 ( do 21 stycznia 2011 r.),
- Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego i Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi Ministrowi Zdrowia informację zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

Odpowiedzialny: Właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów raportowania zdarzeń z wyrobami, sposobu zgłaszania incydentów medycznych i działań z zakresu bezpieczeństwa wyrobów
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 5 dni,
termin realizacji: 17-01-2011 r.,
ponowne omówienie na Kierownictwie.

Odpowiedzialny: Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-14
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1286 wizyt

 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.