Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 24 stycznia 2011 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 25-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Bioetycznej
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 25-01-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia. Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

3. Projekt działań dotyczący Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
pilne zorganizowanie spotkania z udziałem Rektora Akademii Medycznej w Lublinie, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie i Departamentu Prawnego,
termin realizacji: do 28-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 25-01-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5.Informacja w sprawie posiedzenia grupy roboczej Rady Unii Europejskiej
dotyczącej wspólnego zakupu szczepionek

- referował Pan Artur Fałek Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji.

Ustalono:
przygotowanie rozszerzonej informacji zgodnie z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji i przekazanie do rozpatrzenia przez Krajowy Komitet ds. Pandemii Grypy,
termin realizacji: 26-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego, Departament Współpracy Międzynarodowej, Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

6. Pismo Porozumienia Zielonogórskiego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego i Narodowego Funduszu Zdrowia,
termin realizacji: 28-01-2011 r.

Odpowiedzialny: Gabinet Polityczny, Departament Dialogu Społecznego, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Nadzoruje: Pan Jakub Piotrowski Szef Gabinetu PolitycznegoOpracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
MAREK HABER
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-01-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1187 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.