Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 06 kwietnia 2011 r.


1. Informacja w sprawie podpisywania decyzji administracyjnych oraz postanowień przez Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w sytuacji wyłączenia tych osób od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których umowa w art. 24 § 1 pkt. 5 kpa
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
Departament Prawny przygotuje propozycję zmiany zapisów.

Odpowiedzialny: Departament Prawny
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie zapisów pkt. 1 i 2 zgodnie z propozycją, pkt. 3 do uzgodnienia z Departamentem Prawnym.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

3. Projekt stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1507)
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

4. Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 07-04-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

5. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania standardów postępowania w rehabilitacji medycznej
- przedstawił Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
uwzględnienie uwagi zgłoszonej w trakcie dyskusji,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni,
termin realizacji: 07-04-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza oświadczenia o braku konfliktu interesów
- przedstawił Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 07-04-2011 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 7 dni.

Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Nadzoruje: Pan Adam Fronczak Podsekretarz Stanu

7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specyfikacji i kryteriów czystości substancji dodatkowych
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 07-04-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 07-04-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 07-04-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji oraz Departamentu Matki i Dziecka przed wysłaniem do Rządowego Centrum Legislacji,
przekazanie do akceptacji Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji
termin realizacji: 07-04-2011 r.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Departamentem Budżetu, Finansów i Inwestycji i Departamentem Matki i Dziecka

Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny

11. Pismo w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

- przedstawił Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny.

Ustalono:
zgłoszenie opinii w trakcie uzgodnień nad projektem założeń do projektu ustawy.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Sanitarny
Nadzoruje: Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor Sanitarny


Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULC
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-04-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1698 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.