Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 21 marca 2011 r.


1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 30 dni,
termin realizacji: 22-03-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Dialogu Społecznego
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

2. Raport z podjętych działań – informacja o środkach mających na celu wykonanie wyroku w sprawie Tysiąc przeciwko Polsce
- referuje Pani Dagmara Korbasińska Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego raportu,
skierowanie pisma do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Odpowiedzialny: Departament Matki i Dziecka
Nadzoruje: Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

3. Wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego
- przedstawiła Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego wniosku,
Główny Inspektorat Farmaceutyczny każdorazowo informuje Ministra Zdrowia o wszczęciu prac legislacyjnych.

Odpowiedzialny: Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Nadzoruje: Pani Zofia Ulz Główny Inspektor Farmaceutyczny

4. Omówienie harmonogramu prac Sejmu RP, Senatu RP, Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Sejmowych i Senackich w sprawach właściwych dla Ministra Zdrowia
( w dniach od 21-03-2011 r. do 25-03-2011 r.)
- referowała Pani Danuta Michalczak Dyrektor Biura Ministra.
Opracowało: Akceptował:
BIURO MINISTRA Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
JAKUB SZULCWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-03-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1279 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.