Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych


26.09.2011 Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 10 sierpnia 2011 roku

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 12 września 2011 roku

Uwagi prosimy przesyłać na adres
kwalifikacjezawodowe@mz.gov.plProjekt rozporządzenia rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznychWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-12
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4921 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.