Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 08 sierpnia 2011 r.


1. Informacja dotycząca wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
Kierownictwo zapoznało się z przedstawioną informacją.

Odpowiedzialny: Właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych we współpracy z Departamentem Prawnym
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

2. Projekt Protokołu Końcowego Komisji z ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia wg inwentaryzacji na 30 września 2004 r.
- przedstawił Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu.

Ustalono:
przedłożenie do zatwierdzenia przez Pana Jakuba Szulca Sekretarza Stanu nadzorującego Narodowy Fundusz Zdrowia.

Odpowiedzialny: Biuro Administracyjno – Gospodarcze
Nadzoruje: Pan Jakub Szulc Sekretarz Stanu

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 10-08-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

4. Karta problemu zdrowotnego dotycząca świadczenia „Porada specjalistyczna – choroby wewnętrzne”
- przedstawił Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
ponowne omówienie na Kierownictwie po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji,
termin realizacji: 10-08-2011 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Marek Haber Podsekretarz Stanu

5. Informacja o projekcie zmiany tekstów ostrzeżeń dodatkowych w dyrektywie 2001/37/WE
- przedstawił Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej informacji

Odpowiedzialny: Departament Zdrowia Publicznego
Nadzoruje: Pan Andrzej Włodarczyk Podsekretarz Stanu

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1189 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.