Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia


Ustalenia
z posiedzenia Kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia

w dniu 06 sierpnia 2004 r.Ustalono przyjęcie i skierowanie do uzgodnień międzyresortowych:
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie i import produktów leczniczych,
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktów leczniczych.
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktu leczniczego.
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie oraz import produktów leczniczych.
Odpowiedzialny: Departament Polityki Lekowej
Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu
Przyjęto propozycję zmiany zawartej w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów dotyczące terminu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy (LEP) i ustalono przesłanie projektu do uzgodnień międzydepartamentalnych.
Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nadzoruje: Pan Rafał Niżankowski Podsekretarz Stanu
Ustalono, że 10-08-2004 r. (wtorek) na posiedzenie Kierownictwa Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji przygotuje założenia do projektu budżetu ustawy na 2005 r. w części 46 – Zdrowie
Ustalono, że 12-08-2004 r. (czwartek) zostanie omówiony stan prac nad projektem ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Nadzoruje: Pan Paweł Sztwiertnia Podsekretarz Stanu
Ustalono, że 13-08-2004 r. (piątek) zostanie omówiony monitoring systemu recept, przy udziale przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-08-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 2130 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.