Ustalenia z posiedzenia Kierownictwa Ministerstwa 
 

Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia


Ustalenia z obrad
Kolegium Ministra Zdrowia
w dniu 16 stycznia 2013 r.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno – technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych
- referowała Pani Beata Rorant Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do Rządowego Centrum Legislacji,
termin realizacji: 17-01-2013 r.

Odpowiedzialny: Departament Organizacji Ochrony Zdrowia
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu

2. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Readaptacyjno – Rehabilitacyjnego
- referował Pan Marcin Brzozowski Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg.

Ustalono:
przyjęcie tekstu projektu,
skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 1 dzień,
termin realizacji: 17-01-2013 r.,
w przypadku braku uwag merytorycznych skierowanie do podpisu Ministra Zdrowia

Odpowiedzialny: Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
Nadzoruje: Pan Cezary Rzemek Podsekretarz Stanu

3. Projekt stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 276)
- referowała Pani Edyta Kramek Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionego tekstu projektu.

Odpowiedzialny: Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nadzoruje: Pan Krzysztof Chlebus Podsekretarz Stanu

4. Propozycja dotycząca uruchomienia w ramach Działania 2.3 PO KL dwóch nowych projektów systemowych „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” oraz „Bezpieczny szpital – Bezpieczny pacjent”
- referował Pan Michał Kępowicz Dyrektor Departamentu Funduszy
Europejskich.

Ustalono:
przyjęcie przedstawionej propozycji.

Odpowiedzialny: Departament Funduszy Europejskich
Nadzoruje: Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu


Opracowało: Akceptował:
Biuro Ministra Minister Zdrowia

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-01-16
Data publikacji:
       2013-01-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 1619 wizyt

 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.